Gud.

Dagens bibelvers.

Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg! For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærligh...

Dagens bibelvers.

Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod ? ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten.For det er tre som vitner: Ånden, vannet o...

Dagens bibelvers.

22Nå kom tiden for tempelinnvielsesfesten i Jerusalem. Det var vinter.23Jesus gikk omkring i Salomos søylehall på tempelplassen. 24Jødene flokket seg om ham og spurte: «Hvor lenge vil du holde oss ...

Dagens bibelvers.

33Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner.34Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for o...

Dagens bibelvers.

27Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» 28Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tron...

Dagens bibelvers.

NÅ er det lenge siden.Time to hide no more. Dagens fra Bibelen kommer her :)18Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» 19Herren Gud fo...

Its a matter of action.

Worshipping God-Its a matter of action. Be good to people. Do something nice for people. Do it with love and affection.Be a better example, be nice, be selfless, be loving.-No comment can be posted...

When you need to cry.

Fikk en ikke så kjekk telefon nettopp.Lar tårene komme og sender bønner til himmelen.

Dagens bibelvers.

13Da sa han: «Så hør da, Davids hus! Er det ikke nok at dere tretter mennesker, må dere også trette min Gud?14Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde e...

Dagens bibelvers.

1 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted2og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som stå...

Dagens bibelvers.

1Da Jesus hadde fullført talen og sagt det han ville pålegge de tolv disiplene sine, dro han derfra for å undervise og forkynne omkring i byene.2I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde...

Dagens bibelvers.

God morgen 12Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud.13Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», så ingen av...

Dagens bibelvers.

15Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde.16Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter o...

Dagens bibelvers.

37Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.38For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken,39og de skjøn...

Dagens bibelvers.

6Vi pålegger dere, søsken, i vår Herre Jesu Kristi navn: Hold dere unna alle søsken som ikke holder orden på livet sitt og ikke retter seg etter den overlevering dere mottok fra oss.7Dere vet selv ...

I still believe. Still I pray.

You are loved- Awsome- Strong.This is true, and you better start belive it. No matter if you believe or not, MY God loves you either way.For ME, as a christian, a failing christian sometimes:,...

Dagens bibelvers.

Dette var lenge siden jeg har lagt ut nå.Starter opp igjen med en ligning.Jeg liker ligningene :) 28Men hva mener dere om dette: En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa: ?Min sønn, i...

Dagens bibelvers.

1Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»2Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem3og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om...

Skal jeg be for deg?

Kom til å tenke på noe.Jeg burde i grunn bli flinkere til dette. Jeg var det før. Før spurte jeg gjerne om jeg skulle be for ' deg' hvis noen hadde det vondt eller så ut til å trenge litt trøst. De...

Jesus is with you

Denne trengte jeg nå.Fantastisk film og en god påminnelse om at jeg er aldri alene. No funny comments er nødvendig...

Dagens bibelvers.

167Jeg tar vare på dine lovbud,og jeg elsker dem høyt.168Jeg har holdt dine bud og påbud,du kjenner alle mine veier.169ת Herre, la ropet mitt nå fram til deg,gi meg innsikt etter ditt ord!170...

Dagens bibelvers.

11Moses sa til Gud: «Hvem er jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt?»12Han svarte: «Jeg vil være med deg! Dette skal du ha til tegn på at det er jeg som har sendt deg: Når du ha...

Dagens bibelvers.

13Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.14Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere i...

Dagens bibelvers.

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt ...

Dagens bibelvers.

44Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord.45Da jødene så folkemengden, ble de brennende harme, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte.46Paulus og Barnabas sa da r...

Dagens bibelvers.

11Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. 12Han ha...

Dagens bibelvers.

1Begynner vi nå igjen å anbefale oss selv? Trenger vel vi anbefalingsbrev fra dere eller til dere, slik som visse andre?2Nei, dere er selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og les...

Dagens bibelvers.

19Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20Og...

Dagens bibelvers.

20Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen,21over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn so...

Dagens bibelvers.

3«Salige er de som er fattige i ånden,for himmelriket er deres.4Salige er de som sørger,for de skal trøstes.5Salige er de ydmyke,for de skal arve jorden.6Salige er de som hungrer og tørster etter r...

Dagens bibelvers.

30Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt.31Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham.32Og er Gud blitt herliggjort gje...

Dagens bibelvers.

1En salme av David. Herren er min hyrde,jeg mangler ikke noe.2Han lar meg ligge i grønne enger,han leder meg til vann der jeg finner hvile.3Han gir meg nytt liv.Han fører meg på rettferdighets stie...

Dagens bibelvers.

19Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!»20Og ...

Langfredag

Handler bare om Jesus, i mine øyne. Påsken generelt.Han døde for mine synder. 1 Da Jesus hadde sagt dette, gikk han ut sammen med disiplene sine. De gikk over Kedron-bekken og inn i en hage som...

Dagens bibelvers.

17På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» 18Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere...

Dagens bibelvers.

1Jeg vil at dere skal vite dette, søsken: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet.2Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet,3og alle spiste de den samme åndelige ...

Dagens bibelvers.

9En gang de hadde spist og drukket i Sjilo, reiste Hanna seg og trådte fram for Herrens ansikt. Ved dørstolpen til Herrens tempel satt presten Eli på stolen sin.10I sin hjertesorg ba hun til Herren...

Dagens bibelvers.

26Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»27...

Dagens bibelvers.

14Da Hiskia hadde mottatt og lest brevet som sendemennene hadde med seg, gikk han opp til Herrens hus og bredte det ut for Herrens ansikt. 15Hiskia ba til Herren og sa: « Herre, Israels Gud, du som...

Dagens bibelvers.

4Jeg ble svært glad over å møte noen av dine barn og se at de lever i sannheten, slik som Far har befalt oss.5Og det jeg skriver og ber deg om nå, frue, er ikke et nytt bud, men det vi har hatt fra...

Det er Jesus.

Slike ting motiverer meg å lese og høre på!Jesus er God !! <3http://www.klikk.no/produkthjemmesider/mann/article647247.ece ''? Du har en veldig annen måte å se kristendommen på enn de fleste ...

Dagens bibelvers.

5La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!6Han var i Guds skikkelseog så det ikke som et rovå være Gud lik,7men ga avkall på sitt eget,tok på seg tjenerskikkelseog ble mennesker l...

Dagens bibelvers.

28Ja, bli i ham, barn! Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbarer seg, og ikke bli vist bort med skam når han kommer.29Når dere vet at han er rettferdig, skjønner dere at den som gjør det som e...

Dagens bibelvers.

10Men du har fulgt meg i lære og livsførsel, i holdning, tro, tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet,11og i forfølgelser og lidelser, slikt som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hvor ...

Dagens bibelvers.

63Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. 64Men det er noen av dere som ikke tror.» For Jesus visste fra første stund hvem som ikke ...

Dagens bibelvers.

13Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»14De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia ell...

Hellige Gud !!

Klarer du å se denne og ikke bli rørt. ( troende eller ikke- DETTE er sterkt ) :') Crying.Dette er en av de fineste sangene jeg vet om.

Dagens bibelvers.

1En læresalme av David, den gang han var i hulen. En bønn.2Jeg roper høyt til Herren.Jeg ber til Herren om nåde.3Jeg øser ut min klageog forteller ham om min nød.4Når min ånd blir svak, kjenner du ...

Dagens bibelvers.

11Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen og de fire skapningene og de eldste ? det var myriader på myriader og tusener på tusener. 12De ropte med høy røst:Verdig er Lammet som...

Dagens bibelvers.

9For jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke.10Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. F...

Dagens bibelvers.

21Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe Far.22Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, ...

Slap in the face!

Dette er noe jeg burde printet ut og hengt på speilet!!<3Note to selv- jeg MÅ huske på dette. MÅ huske på Gud! I will direct your steps! <3

Dagens bibelvers.

1Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, ...

Dagens bibelvers.

15Kongen i Egypt sa til hebreernes jordmødre ? den ene het Sjifra og den andre Pua: 16«Når dere hjelper hebreerkvinnene til å føde, skal dere se etter i fødestolen: Er det en gutt, skal dere drepe ...

Dagens bibelvers.

18En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre: Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. 19Han sa til dem: «Kom, føl...

Dagens bibelvers.

46Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, 47og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. 48For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig...

Dagens bibelvers.

2I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: 3«Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» 4Jesus svarte dem: «Gå og fortell Joha...

Dagens bibelvers.

33Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus til seg og sa: «Er du jødenes konge?» 34Jesus svarte ham: «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om meg?» 35«Er vel jeg jøde?» sa Pil...

Dagens bibelvers.

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE ...

Dagens bibelvers.

4Johannes hilser de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone,5og fra Jesus Kristus, det troverdige ...

Dagens bibelvers.

10En sabbat underviste han i en av synagogene. 11Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. 12Da Jesus fikk se henne...

Kveldens Bibelvers

1Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. 2Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. 3Der lå det en meng...

Dagens bibelvers.- verdens salt -

13Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.14Dere er verdens l...

Dagens bibelvers.

2Hvor elskelige dine boliger er, Herre Sebaot! 3Jeg lengtet, ja, fortærtes av lengseletter Herrens forgårder.Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. 4Spurven har funnet et hjem,svalen har få...

Dagens bibelvers.

9Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene.10Og de ro...

Dagens bibelvers.

1Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,og hans øre er ikke for tungt til å høre. 2Nei, det er skyldensom skiller dere fra deres Gud.Syndene deres skjuler ansiktet hansså han ikke hører der...

Dagens bibelvers.

9Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen: 10«To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. 11F...

Dagens bibelvers.

1David spurte: «Finnes det ennå noen igjen av Sauls hus? Da vil jeg vise godhet mot ham for Jonatans skyld.»2Det var en tjener fra Sauls hus som het Siba. Han ble kalt til David, og kongen spurte h...

Første skritt i rett retning.

Som jeg nevnte så vidt for en liten stund siden i inlegget : Jeg vil tilbake.Så har jeg tatt de første stegene på ' rett vei, igjen 'Var i kirken idag. Den lokale kirken i Fyllimgsdalen. Og det føl...

Dagens bibelvers.

32Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. 33Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre side av...

Dagens bibelvers.

1En salme av Asaf.Gud står fram i guders forsamling,midt mellom guder holder han dom:2Hvor lenge vil dere dømme med urettog holde med de skyldige?3Hjelp svake og farløse til deres rett,frikjenn hje...

Jeg vil tilbake!

'' Hjelpe oss''- Kan du tenke nå.Forbered deg med en gang.Jeg skal være kort.Jeg er kristen. Men i det siste har jeg vært litt på bærtur. Jeg har gått i meninghet for noen år siden, gikk i cellegru...

Dagens bibelvers.

14Et klokt hjerte søker kunnskap,men dårens munn lever av dumhet. 15For en fattig er alle dager onde,den fornøyde gjør hver dag til en fest. 16Bedre å ha lite og frykte Herrenenn å ha stor rikdom m...

Dagens bibelvers.

15De bar også spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort.16Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke...

Dagens bibelvers.

2Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.3«Hva har Moses påbudt dere?» sa han.4De svarte: «Moses har tillatt mannen å skrive s...

Dagens bibelvers.

16Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. 17For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hve...

Dagens bibelvers.

18En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre: Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere.19Han sa til dem: «Kom, følg...

Dagens bibelvers.

2Jeg ventet og håpet på Herren.Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.3Han dro meg opp av fordervelsens grav,opp av den dype gjørmen.Han satte mine føtter på fjellog gjorde skrittene faste.4Han la...

Dagens bibelvers.

36I Jaffa bodde en kvinnelig disippel som het Tabita, på gresk Dorkas. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige.37Men nettopp på denne tiden ble hun syk og døde. De hadde vasket henne og lagt h...

Dagens bibelvers.

18Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. 19For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpen...

Dagens bibelvers.

17Etter at dette hendte, ble sønnen til kvinnen som eide huset, syk. Og sykdommen tok så hardt på at det til sist ikke var livspust i ham.18Da sa hun til Elia: «Hva har jeg med deg å gjøre, gudsman...

Dagens bibelvers.

33Å, dyp av rikdomog visdom og kunnskap hos Gud!Hvor uransakelige hans dommer er,hvor ufattelige hans veier!34Hvem kjente Herrens sinn,og hvem var hans rådgiver?35Hvem ga ham noe førstså han skulle...

Dagens bibelvers.

16Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre: 17?Vi spilte på fløyte for dere,men dere ville ikke danse.Vi sang klagesanger,men dere...

Dagens bibelvers.

1 Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver ikke! Min egen samvittighet bekrefter det i Den hellige ånd.2Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt.3Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt...

Dagens bibelvers.

41Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den42og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine.43Det skal komme dager ov...

Dagens bibelvers.

7Hun dro bort fra stedet hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene fulgte henne.De ga seg i vei for å vende tilbake til Juda. 8Men Noomi sa til sine to svigerdøtre: «Snu og gå tilbake, hver til s...

Dagens bibelvers.

34Men jeg sier dere: Dere skal ikke sverge i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone,35eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kong...

Dagens bibelvers.

9La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånd...

Dagens bibelvers.

2Den dagen skal de si:Syng om den herlige vingården! 3Jeg, Herren, vokter denog vanner den til alle tider.Jeg vokter den dag og nattså ingen skal skade den. 4Harm er jeg ikke,men om den gir meg tor...

Dagens bibelvers.

7Dersom en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene: ?Kom nå og sett deg til bords??8Nei, han vil si: ?Lag til kveldsmaten...

Dagens bibelvers.

1Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. 2Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. 3Dere er alt rene på grunn ...

Dagens bibelvers.-Nådegaver

4Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. 5Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. 6Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom o...

Dagens bibelvers.

1Dette er et troverdig ord. Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han ønsker seg. 2En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være én kvinnes mann, nøkter...

Dagens bibelvers.

7Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt.8Derfor heter det:Han steg opp i det høyeog bortførte fanger,til menneskene ga han gaver.9Athan steg opp,må jo bety at ...

Dagens bibelvers.

41Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle?»42Herren svarte:«Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolke...

Dagens bibelvers.

1Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss,2med bl...

Dagens bibelvers.

19Dette må dere vite, mine kjære søsken: Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint. 20For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. 21Legg da av...

Dagens bibelvers.

1Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. 2Hør hva jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minst...

Dagens bibelvers.

23En gang Jesus gikk langsmed kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk.24Da sa fariseerne til ham: «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?»25Han svar...

Dagens bibelvers.

13Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet.14For hele loven blir oppfylt i dette ene budet:Du skal elske...

Dagens bibelvers.

24Nå ble det også en strid mellom dem om hvem som skulle regnes som den største.25Da sa han til dem: «Kongene hersker over sine folk, og de som har makten, lar seg kalle velgjørere.26Men slik er de...

Dagens bibelvers.

31Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.32At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av.33Og om ...

Dagens bibelvers.

12Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige,13så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene...

Dagens bibelvers.

27Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!»28Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.29Levi holdt et stort selskap for ...

Dagens bibelvers.

11Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven.12Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene.1...

Dagens bibelvers.

36Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig. 37Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. 38Gi, så skal dere få: Et ...

Dagens bibelvers.

11Ikke baktal hverandre, mine søsken. Den som baktaler en bror eller dømmer en bror, baktaler loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da gjør du ikke hva den sier, men setter deg til dom...

Dagens bibelvers.

1Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier.2Av forvaltere kreves det at de viser troskap.3Men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menn...

Dagens bibelvers.

17Lik en som drar i ørene på en hund,er den som kommer forbiog hisser seg opp over en trettehan ikke har noe med.18Lik en galning som skyterbrennende og dødelige piler,19er den som bedrar sin venno...

Dagens bibelvers.

9Om søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere. For dere har selv lært av Gud å elske hverandre,10og dere viser denne kjærligheten mot alle våre søsken i hele Makedonia. Like fullt oppfordr...

Dagens bibelvers.

28En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?» 29Jesus svarte: «Det første bu...

Dagens bibelvers.

17I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden.18I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærlighe...

Dagens bibelvers.

37David selv kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?» Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, 38og i sin undervisning sa han: «Pass dere for de skriftlærde! De vil gjerne gå om...

Dagens bibelvers.

8Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.9For disse budene:Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele,...

Dagens bibelvers.

7Mine kjære, la oss elske hverandre!For kjærligheten er fra Gud,og hver den som elsker, er født av Gudog kjenner Gud. 8Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,for Gud er kjærlighet. 9Og ved dette ...

Dagens bibelvers.

19ז Tenk på min nød og hjemløshet.De er malurt og gift. 20Jeg tenker på det hele tiden,min sjel er nedtrykt. 21Men én ting legger jeg meg på hjertet,og dette gir meg håp: 22ח Herren er ...

Kveldens bibelvers :)

1Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. 3Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden,...

Dagens bibelvers

11Da han hadde sagt dette, sa han til dem: «Vår venn Lasarus er sovnet, men jeg går og vekker ham.» 12Da sa disiplene: «Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.» 13Jesus hadde talt om hans dø...

Dagens bibelvers.

En av mine favoritter i Bibelen. 4Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjern...

Dagens bibelvers.

En av mine favoritter i Bibelen. 4Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjern...

Dagens bibelvers.

En av mine favoritter i Bibelen. 4Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjern...

Dagens Bibel ''vers''

Ikke vers idag, men noe annet jeg syntes var fint. :)

Dagens bibelvers.

13Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. 14Han pekte ut tolv, *som han også kalte apostler,? for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende ...

Dagens bibelvers

35Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. 38Je...

Dagens bibelvers.

4Herrens ord kom til meg: 5«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg,før du ble født, helliget jeg deg;til profet for folkeslagene satte jeg deg.»6Men jeg sa:«Å, min Herre og Gud!Se, jeg kan i...

Dagens bibelvers.

66Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. 67Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» 68Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du...

Dagens bibelvers.

1Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, 2det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. ...

Dagens bibelvers.

1I begynnelsen var Ordet.Ordet var hos Gud,og Ordet var Gud. 2Han var i begynnelsen hos Gud. 3Alt er blitt til ved ham,uten ham er ikke noe blitt til.Det som ble til 4i ham, var liv,og livet var me...

Dagens bibelvers.

6Det kan hende at vaktmannen ser sverdet komme og ikke blåser i hornet, så folket ikke blir advart. Når sverdet kommer og tar livet av en av dem, skjer det på grunn av skylden hans. Men blodet hans...

Dagens bibelord <3

22Legg ungdommens begjær bak deg og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte. 23Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal...

Dagens bibelvers

16Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. 17Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba ind...

Dagens Bibelvers.

169ת Herre, la ropet mitt nå fram til deg,gi meg innsikt etter ditt ord! 170La min bønn komme fram for deg,berg meg, som du har sagt! 171La leppene strømme over av lovsang,for du lærer meg di...

Dagens bibelvers.

1Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. 2Bær byrdene f...

Dagens bibelvers.

8Alle som ser meg, håner meg,vrenger leppene og rister på hodet: 9«Han har overgitt seg til Herren,la ham fri ham ut og redde ham,siden han har glede i ham!» 10Du dro meg fram fra mors liv,du gjord...

Dagens bibelvers.

32Jesus kalte disiplene til seg og sa: «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem sultne av sted, for de kan bli hel...

Dagens bibel ...

Ikke vers idag, men ... ( Du trenger ikke type : Amen , jeg lånte denne fra facebook )Men sant skal sies, jeg ER takknemmelig!

Det å være kristen i dag.

( Advarsel : Vegg av tekst ) Jeg er kristen som dere nok har fått med dere. Og jeg har alltid vært kristen. Jeg er ikke vokst opp i ett ' Kristen' hjem. Kun i den eldre generasjon med besteforel...

Dagens bibelvers

9Gå opp på et høyt fjell,du Sions gledesbud!Løft din røst med kraft,Jerusalems gledesbud!Løft din røst, vær ikke redd!Si til byene i Juda:«Se, deres Gud!» 10Se, Herren Gudkommer med styrke,han hers...

Dagens bibelvers.

26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvord...

Dagens bibelvers.

6Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!» 7Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. 8Den g...

Dagens bibelvers

6Da de så kom og han fikk se Eliab, sa han til seg selv: «Her foran Herren står nå hans salvede.» 7Men Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Her ...

Dagens Bibelvers

1En salme av David.Jorden og det som fyller den, hører Herren til,verden og de som bor der, er hans. 2For han har grunnlagt jorden på havet,grunnfestet den på strømmende vann.

Dagens bibelvers.

1Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» 2Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem 3og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender ...

Dagens bibelvers.

12Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. 13For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er...

Dagens bibelvers.

11I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. 12For i dåpen ble dere begravet ...

Dagens bibelvers

25Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. 26Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle ...

Dagens bibelvers.

1Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, 2i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærligh...

Dagens bibelvers.

19Guds engel, som hadde gått foran Israels leir, byttet nå plass og gikk etter folket. Skysøylen som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem, 20så den kom mellom egypternes leir og israeli...

Dagens bibelvers

1Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. 2Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. Da han så dem, sprang han dem i ...

Dagens bibelvers.

45Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, 46og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47og i hans navn skal omvendelse og til...

Dagens bibelvers.

4Men det ble åpenbarthvor god vår Gud og frelser er,og at han elsker menneskene: 5Han frelste oss,ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger,men fordi han er barmhjertig.Han frelste ossved badet...

Dagens bibelvers

5Jeg minnes gamle dager,jeg tenker på hele ditt verk,grunner på det dine hender har gjort. 6Jeg rekker hendene ut mot deg,lengter etter deg som tørstende jord. 7Skynd deg å svare meg, Herre,min ån...

Dagens bibelvers.

1I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 4Gud så at lyset var godt,...

Dagens bibelvers.

1Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. 2Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. 3Derfor kunngjør jeg for der...

Dagens bibelvers.

23Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. 24Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere h...

Dagens bibelvers

19Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20Og...

Dagens bibelvers.

4Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt, på den tid Herren Gud hadde laget jorden og himmelen. 5Det fantes ikke en busk på jorden, og ennå hadde ingen plante spirt fram på marken....

Dagens bibelvers.

5Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ?Hvor går du?? 6For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette. 7Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere...

Dagens bibelvers.

1I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte 2og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befali...

Dagens bibelvers.

32Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. 33Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og ...

Dagens bibelvers.

Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa:«Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg. 2For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han...

Dagens bibelvers.

16Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18Da trådte Jesus fram og talte ti...

Dagens bibelvers.

2Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud! 3Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for. 4Be om at jeg må tale sli...

Dagens bibelvers.

7Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham o...

Dagens bibelvers

22Så gikk mennene derfra, de tok veien mot Sodoma. Men Abraham ble stående for Herrens ansikt. 23Abraham gikk nærmere og sa: «Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige? 24...

Dagens bibelvers.

24For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? 25Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. 26På samme måte ko...

Dagens bibelvers.

17Hør nå, vår Gud! Din tjener ber og roper om nåde. La ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom, Herre, for din egen skyld. 18Min Gud, vend øret hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og ...

Dagens bibelvers.

7Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. 9Ell...

Dagens bibelvers

1Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. 2Innrett dere ikke etter den...

Dagens bibelvers.

31Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. 32Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide so...

Dagens bibelvers

18Så sa han: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? 19Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede...

Dagens bibelvers

16Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» 17Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med å si: ?Om en liten stund ser dere meg i...

Dagens bibelvers.

16Så sier Herren,han som gjorde vei gjennom sjøen,en sti i det veldige vannet, 17som førte vogner og hester,hær og høvdinger uti.Der ble de liggende og reiste seg aldri,de sluknet som når en veke s...

Dagens bibelvers

21Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. 22Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige,...

Dagens bibelord.

1Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. 2Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds...

Dagens bibelvers.

6Velsignet er Herren,for han hører min bønn! 7Herren er mitt vern og mitt skjold,mitt hjerte satte sin lit til ham, og jeg fikk hjelp.Hjertet jublet, med sang vil jeg prise ham. 8Herren er et vern ...

I do beleive. I do pray .

I do. For mine venner og kjære, for de ikke så nære, for folk som trenger en bønn. Jeg ber om helbredelse til de ' uhelbredelige'. Ber om rettferdighet, ber for kjærlighet, ber for de som ikke har...

Dagens bibelvers

21Det var jo dette dere ble kalt til.For Kristus led for dereog etterlot dere et eksempel,for at dere skulle følge i hans spor. 22 Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. 23Ha...

Dagens bibelvers.

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og ...

Dagens bibelord

11Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. 12Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, ...

Dagens Bibelvers.

18Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gulldere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, 19det var med Kristi dyrebare blod,blodet av et lam uten feil ...

Dagens bibelvers.

24Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. 25«Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i h...

Dagens bibelvers.

12Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? 13For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke ...

Dagens bibelvers.

15Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø la...

Dagens bibelvers

36Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 37De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. 38Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av ang...

Dagens bibelvers.

1Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. 2Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte ...

Dagens bibelvers.

1 Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. 2Hun løper av sted og kommer til Simon Pete...

Dagens bibelvers.

50Nå var det en rådsherre ved navn Josef, en god og rettskaffen mann, 51som ikke hadde vært med på det de andre hadde vedtatt og satt i verk. Han var fra Arimatea, en by i Judea, og han ventet på a...

Dette er langfredag.

39Så gikk han ut og tok veien mot Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte ham. 40Da han var kommet fram til stedet der, sa han til dem: «Be om at dere ikke må komme i fristelse!» 41Han slet ...

Dagens bibelvers.

1Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt t...

Påsketradisjon .

...Noen har spise påskeegg, lage påskeegg. Gå i fjellet. Stå på ski. Spise appelsin og påskegodt.Pynte med gule lys og gardiner.Jeg har hatt en tradisjon i de siste 6 årene. Som jeg tror ikke så ma...

Dagens bibelvers

30Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. 31Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. 32Og er Gud blitt herliggjort g...

Dagens bibelvers.

27 Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. 28Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «J...

Dagens bibelvers

33Hør en annen lignelse: En jordeier plantet en vinmark og satte opp et gjerde rundt den, hogg ut en vinpresse i den og bygde et vakttårn. Så forpaktet han den bort til noen vinbønder og reiste ut ...

Dagens bibelvers.

1Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. 2Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som l...

Dagens bibelvers

6Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, 7kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. 8Disiplene...

Dagens bibelvers.

18Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. 19For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem dere...

Dagens bibelvers

Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! 15For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhe...

Dagens bibelvers.

4Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen. For de ville gå utenom Edom-landet. Men på veien ble folket utålmodig 5og tok til orde mot Gud og mot Moses: «Hvorfor førte dere oss opp f...

Dagens bibelvers.

26Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var ...

Dagens bibelvers.

6Da hæren kom hjem etter at David hadde felt filisteren, kom kvinnene syngende og dansende ut fra alle byene i Israel for å møte kong Saul med trommer, gledesrop og triangelspill. 7Mens de danset, ...

Dagens Bibelvers.

11Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi...

Dagens bibelvers.

1Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydi...

Dagens bibelord

31Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, 32og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. 33I synagogen var det en mann som had...

Dagens bibelvers.

10Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og ånd...
hits